GR 11

El GR11, o Sender de Gran Recorregut que travessa el Pirineu, passa pel Circ de Colomèrs i el refugi és habitualment final i inici d’etapa.
Venint des de l’Atlàntic:
– des de l’Espitau de Vielha (7h)
– des de la Restanca (4h)
– a Sant Maurici (4h)
Venint del Mediterrani:
– des de Sant Maurici (6h)
– a la Restanca (4h)

carros
conselh
refus