Excursions a altres refugis

Refugi de la Restanca (4h)
Refugi Ventosa i Calvell (3h)
Refugi de Saboredo (2h30)
Refugi d´Amitges (3h)
Refugi Ernest Mallafré (4h)
Refugi d´Estany Llong (5h)

carros
conselh
refus