Carros de Foc

El Refugi de Colomèrs forma part de la volta als nou refugis del Parc. La volta es pot fer amb la combinació i quantitat detapes que cadascú vulgui.
Consulteu la pàgina web: www.carrosdefoc.com

carros
conselh
refus